ИҢ КЫЗЫГЫ СЕЗНЕҢ ӨЧЕН!
 • Хөрмәтле дин кардәшләрем!

  Хөрмәтле дин кардәшләрем! Сез­не мө­ба­рәк Кор­бан бәй­рә­ме­без белән их­лас кү­ңел­дән тәб­рик итәм! Зөл­хиҗ­җә ае­ның 10нчы кө­нен­дә бил­ге­ләп үте­лү­че ош­бу бәй­рәм­не без дөнь­я­ның бар­ча мө­сел­ман­на­ры бе­лән бер­гә ел са­ен...
  Прочитано:2338 раз 0
  10.11.2011 07:55
 • Битараф түгел!

  Шә­һә­ре­без­дә бер ай дә­ва­мын­да бар­ган «Фи­о­ле­то­вый НЕ ОН» яшь­ләр иҗат бер­ләш­мә­се та­ра­фын­нан уз­ды­рыл­ган  «Кү­ңел җы­лы­сын бү­ләк ит!» ак­ци­я­се  шу­шы көн­нәр­дә...
  Прочитано:2385 раз 0
  10.11.2011 08:02
 • Мил­ли кө­рәш­нең ки­лә­чә­ге зур­дан!

  Бө­ек ша­гый­ре­без Габ­дул­ла Ту­кай­ның 125 ел­лы­гы уңа­ен­нан 2нче сан­лы та­тар гим­на­зи­я­сен­дә мил­ли та­тар-баш­корт кө­рә­ше бу­ен­ча 2000-2003 ел­да ту­ган ма­лай­лар ара­сын­да ярыш бул­ды. – Ярыш­та...
  Прочитано:2201 раз 0
  10.11.2011 08:08
 • Күңел күзе белән...

  Чаллының 52нче комплексына урнашкан 75нче коррекция мәктәбе беренче карашка шәһәрдәге башка мәктәпләрдән бер ягы белән дә аерылмый кебек. Шулай ук балалар, шундый ук ыгы-зыгы. Әмма шул ук вакытта бик нык аерыла да. Бу начар күрүче һәм күрмәүче балаларны тормышка...
  Прочитано:2646 раз 0
  14.11.2011 12:15
 • Бер максат берләштерә

  – Кеч­ке­нә­дән үк фор­ма ки­еп йө­рү­че ми­ли­ция хез­мәт­кәр­лә­ре­нә ка­рап сок­ла­на идем. Нин­ди эш баш­ка­ра­лар бит алар! Без­не на­чар ке­ше­ләр­дән, җи­на­ять­че­ләр­дән сак­лый­лар! Ты­ныч тор­мыш...
  Прочитано:2589 раз 0
  14.11.2011 12:20
 • Шаяннар клубы – минем тормышым

  Та­лант­лы яшь­лә­ре­без­не бер-ләш­те­рү­че юмор хи­се бул­ган ба­ры­быз­га да та­ныш урын – ул ша­ян­нар һәм тап­кыр­лар клу­бы (ШТК). Ми­нем дә сез­не бү­ген ша­ян, тап­кыр егет – Ар­тур Фә­лә­хов бе­лән...
  Прочитано:3201 раз 0
  14.11.2011 12:23
 • Тел язмышы – милләт язмышы

  Язучы, җәмәгать эшлеклесе, публицист Айдар  Хәлимнең 70 яшь-лек юбилее уңаеннан Чаллының 18 лицеенда мәртәбәле кунагыбыз бе-лән «Тел язмышы – милләт язмы-шы» дигән темага түгәрәк өстәл артында сөйләшү булды. Түгәрәк өстәлдә шәһәрнең мәктәп, лицей,...
  Прочитано:2807 раз 0
  17.11.2011 11:12
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 4 из 186